KEPUTUSAN MINGGUAN BAGI PENCAPAIAN KPI FROG VLE
MINGGU KE 31

Pihak PKG Kg Pandan mengucapkan berbanyak tahniah dan syabas kepada sekolah ahli yang tersenarai antara kelompok yang telah berjaya mencapai sasaran KPI Target bagi minggu ke 31. Ini ialah peningkatan yang terbaik dari minggu ke 30. Diharapkan ianya sentiasa meningkat dari masa ke semasa demi menjamin pembelajaran Abad Ke-21 murid melalui kecanggihan teknologi dan kemudahan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.