Fungsi PKG


Fungsi Pusat Kegiatan Guru Kampung Pandan


Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT)
 • Meja Bantuan Aras 1
 • Khidmatbantu ICT
 • 1BestariNet
 • Pembestarian Sekolah
 • Penarafan ICT: SSQS / SPPICTS
 • Selenggaraan ICT: Perkakasan / Sistem / Aplikasi / Konfigurasi Rangkaian / STS
 • Makmal komputer / bahasa
 • Portal / Laman Sesawang
 • Inisiatif ICT sekolah
 • Kompetensi / Kemahiran Aplikasi
 • Kolaborasi Maya

Pusat Sumber Sekolah (PSS)
 • Khidmatbantu PSS
 • PSS Cemerlang
 • Pusat Akses Sekolah
 • Penarafan PSS: i-Nilam / iQ-PSS
 • Gerakan Membaca: NILAM / KM1M /READ2012
 • Literasi Maklumat

Media
 • Khidmatbantu Teknologi Pendidikan
 • MBMMBI
 • EduwebTV
 • Kampus ASTRO
 • CDRI
 • Penerbitan Resos P&P
 • Duplikasi Resos P&P
 • Bahan Inovasi
 • Bahan Promosi
 • Best Teaching Practice
 • Fotografi & Videografi
 • Grafik Digital
 • e-Bahan
Perkhidmatan Umum
 • Pinjaman & penggunaan peralatan, bahan cetak & bukan ceta
 • Khidmat bantu, nasihat dan kepakaran teknologi pendidikan
 •  R&D / Kajian Tindakan 
 • Kursus / Bengkel / Seminar / Projek 
 • Lawatan Penanda Aras
 • Sosial & kebajikan