Pusat Kegiatan Guru Kg Pandan mengucapkan jutaan terima kasih kepada kesemua 51 buah sekolah ahli yang telah berjaya menyelesaikan penarafan SSQS bagi tahun ini. Kerjasama yang diberikan oleh Pentadbir, Guru Perpustakaan dan Media, Guru dan juga Murid seramai maksimum 30 responden telah menjalankan tanggungjawab dengan baik dan sempurna. 

TAKLIMAT PENGURUSAN ICT DAN PUSAT SUMBER SEKOLAH BIL 2/2016

Pada tarikh 4 dan 5 Ogos 2016, Pusat Kegiatan Guru Kg Pandan telah menjalankan Taklimat Pengurusan Ict Dan Pusat Sumber Sekolah Bil 2/2016. Guru Penyelaras Bestari, Guru Penyelaras ICT dan Guru Perpustakaan Dan Media dipanggil bagi mengahdiri sesi ini. Objektif utama ialah untuk menjelaskan bahawa penarafan SSQS bagi tahun 2016 telah bermula. Hadirin didedahkan mengenai manual responden yang perlu diselesaikan oleh calon yang dipilih oleh pihak sekolah. Selain itu, hal-ehwal berkaitan pengurusan ict dan juga pusat sumber sekolah juga diterangkan. Antaranya ialah fungsi-fungsi guru sebagai GPB/GICT dan GPM, pengurusan aduan, infrastruktur dan penggunaan.

KURSUS ASAS PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH 2016

Bertempat di Pusat Kegiatan Guru Sentul, bermula pada 25 hingga 29 Julai 2016 telah dijalankan Kursus Asas Pengurusan Pusat Sumber Sekolah. Kursus ini diadakan adalah bertujuan untuk melatih guru-guru yang baharu dilantik sebagai Guru Perpustakaan Dan Media. Pendedahan mengandungi  aspek hal-ehwal pengurusan pusat sumber sekolah telah diterapkan kepada para peserta. Kursus yang dijalankan selama 5 hari berturut adalah syarat untuk kelayakan bagi mendapatkan sijil kursus ini. Diharapkan peserta yang hadir akan lebih bersemangat untuk menguruskan pusat sumber sekolah sebagai gedung ilmu bagi warga sekolah masing-masing.

KAJIAN ASAS KESEDARAN KESELAMATAN SIBER NEGARA

Pihak Pusat Kegiatan Guru Kg Pandan telah menjalankan Kajian Keselamatan Siber Negara di tiga buah sekolah ahli yang terpilih. Sekolah tersebut ialah Sekolah Menengah Sains Selangor, Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur dan Sekolah Kebangsaan Convent 2 Bukit Nanas. Seramai 24 orang murid sekolah menengah, 22 orang murid sekolah rendah serta 12 orang ibu bapa (guru) yang dipilih untuk menjalani kajian ini. Calon yang dipilih diminta menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan keselamatan siber secara individu.
Pusat Kegiatan Guru Kg Pandan merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih diatas kerjasama yang telah diberikan oleh pihak sekolah bagi menjayakan sesi soal selidik ini.