KAJIAN ASAS KESEDARAN KESELAMATAN SIBER NEGARA

Pihak Pusat Kegiatan Guru Kg Pandan telah menjalankan Kajian Keselamatan Siber Negara di tiga buah sekolah ahli yang terpilih. Sekolah tersebut ialah Sekolah Menengah Sains Selangor, Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur dan Sekolah Kebangsaan Convent 2 Bukit Nanas. Seramai 24 orang murid sekolah menengah, 22 orang murid sekolah rendah serta 12 orang ibu bapa (guru) yang dipilih untuk menjalani kajian ini. Calon yang dipilih diminta menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan keselamatan siber secara individu.
Pusat Kegiatan Guru Kg Pandan merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih diatas kerjasama yang telah diberikan oleh pihak sekolah bagi menjayakan sesi soal selidik ini.