Jemputan kepada semua Guru Perpustakaan Dan Media bagi seluruh Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Bertujuan untuk menambah, meningkatkan dan mendapat penguasaan dalam bidang pelupusan, mengawet jilid serta membuat baik pulih buku-buku di pusat sumber. Sila rujuk dan klik pada poster untuk maklumat.