BENGKEL MENGOPTIMUMKAN PENGGUNAAN & PENGINTEGRASIAN TMK DALAM P&P

Sukacita dimaklumkan kepada semua sekolah ahli Pusat Kegiatan Guru Kg Pandan bahawa akan diadakan satu bengkel yang berkaitan akan diadakan pada ketetapan berikut :


                       Tarikh         :      6 September 2012
                       Tempat        :      PKG Kg Pandan      
                       Masa          :      8.30 pagi hingga 4.30 petang

Surat panggilan akan diedarkan melalui pigeon hole sekolah masing-masing. Diharap guru yang terlibat akan dapat menghadiri bengkel ini bersama.
                      ..........................................................................

Jadual Bengkel
Mengoptimumkan Penggunaan & Pengintegrasian
TMK Dalam PdP GPM
Pada 6 September 2012
Di PKG Kg Pandan


Hari
Tarikh


8.00 – 10.30 pagi

10.30-11.00 pagi

11.00-1.00 tgh hari

1.00-2.00 petang

2.00-4.30 petang

Khamis
6 September 2012


Pendaftaran & Taklimat

Kemahiran Abad Ke-21
Dalam P&P

Rehat

EduWeb TV

Rehat

SSQS