LANJUTAN PENGISIAN DATA SPPICTS

Salam 1 Malaysia

Untuk makluman kepada semua sekolah ahli, pihak Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP), Unit Data BTP bersetuju melanjutkan tarikh tutup pungutan ini kepada 14 Oktober 2011, jam 4.00 petang bagi memberi peluang kepada sekolah yang ketinggalan.

Kepada sekolah ahli yang sekiranya masih belum menyelesaikan pengisian ini, bolehlah membuat sedemikian sebelum tempoh yang dilanjutkan tersebut tamat. Disertakan senarai sekolah yang masih belum mencapai tahap 100%.
  1. Sk Pendidikan Khas Jalan Peel
  2. Sk St. Gabriel
  3. Smk Convent Bukit Nanas
JUMLAH SEKOLAH:47
JUMLAH SEKOLAH SIAP MENJAWAB:44
PERATUS SIAP MENJAWAB:93.62 %
    Terima kasih.

    Disediakan oleh
    MSY