MAKLUMAN : PENGISIAN DATA SPPICTS

Adalah dimaklumkan bahawa besok 5 Mei 2010 adalah tarikh pengisian Data SPPICTS Sekolah bagi seluruh Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.Bagi tarikh 6 hingga 9 Mei pula adalah terbuka kepada semua Sekolah di seluruh negara. Pihak sekolah diingatkan agar menyelesaikan pengisian Data SPPICTS ini mengikut jadual yang telah ditetapkan ini agar sebarang kesulitan dapat dielakkan kelak. Tarikh pengisian data SPPICT ini juga tidak akan dilanjutkan. Sekian

Analisa keseluruhan Sekolah Ahli PKG Kg. Pandan:
Jumlah Sekolah Ahli = 47 Buah Sekolah
Jumlah selesai mengisi Data 100 % = 47 Buah Sekolah
Peratus selesai mengisi data = 100%

Data ini adalah sehingga jam 8.42 am, 7 Mei 2010.

Disediakan oleh : mfm