Kursus Asas Pengurusan Pusat Sumber ( KOHORT 2 )

Mulai 3 -7 Mei 2010, Kursus Asas Pengurusan Pusat Sumber diadakan di Pkg Kampung Pandan untuk Guru Perpustakaan dan Media ( GPM ). Tujuan kursus ini diadakan adalah untuk Guru Perpustakaan dan Media yang baru dilantik dan belum pernah menghadiri Kursus Asas PSS. Antara pengisian kursus ialah Pengenalan Konsep Asas PSS, Pentadbiran & Pengurusan PSS, IQ-PSS dan Sistem Senayan, Program Nilam, Pengurusan Stok dan Penggunaan PSS, Kemudahan Fizikal, Proses Teknik/ Pengkatalogan dan Koleksi Bahan. Selain itu peserta kursus ada mengadakan satu sesi Khidmat Bantu ke SK Tun Hussein Onn bagi tujuan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang telah diperolehi. Semoga setelah menghadiri kursus ini, peserta akan dapat membangunkan PSS sekolah masing-masing ke arah PSS Cemerlang.

Disediakan oleh : mfm