Tarikh           :        22 Februari 2017
Hari               :       Rabu
Aktiviti       :       Mesyuarat Jawatankuasa Guru Penyelaras Bestari / ICT [JKGPBICT] Sekolah Ahli 
                                PKG Kg Pandan Bil 1/2017
Sasaran     :      Guru Penyelaras Bestari dan Guru ICT

Jemputan adalah kepada semua Guru Penyelaras Bestari dan Guru ICT [GPB dan GICT] sekolah ahli. Matlamat utama mesyuarat ini ialah untuk membentangkan hasil analisis dan tindakan beberapa perkara berkaitan pengurusan ict di sekolah masing-masing. Antara isu yang dikupaskan ialah berkaitan keputusan penarafan SSQS 2016, status penerimaan aduan penyelenggaraan peralatan ICT KPM sekolah, keberadaan peralatan ICT seperti Netbook, Chromebook, komputer dan pelbagai lagi. Guru yang hadir juga mencadangkan penyeragaman fail meja yang berfungsi sebagai SOP (standard of procedure) bagi menguruskan perkara berkaitan ict di sekolah. Encik Abd Halim Bin Abu Samah dari Unit Pembestarian Sekolah, Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri WP Kuala Lumpur turut hadir bersama membincangkan serta menerangkan isu-isu yang dibangkitkan.