BENGKEL PEMBINAAN LAMAN FROG VLE BAHASA MELAYU
SEKOLAH RENDAH 2015


Pusat Kegiatan Guru Kampung Pandan telah menjalankan bengkel khas kepada guru Bahasa Melayu sekolah rendah pada 13 dan 14 Mei 2015. Bengkel tersebut bertujuan untuk mendedahkan kepada peserta mengenai cara pembinaan dan penghasilan laman melalui Frog VLE dengan cara yang mudah dan menarik. 32 orang guru yang terdiri dari sekolah rendah hadir bagi sesi yang dijalankan secara 2 hari berasingan. Hasil pembinaan tersebut dihantar kepada repository melalui Frog VLE tersebut. Diharapkan peserta dapat meluaskan pengalaman ini di sekolah masing-masing.

************************************************************