Jutaan ucapan tahniah diucapkan kepada kesemua 47 buah sekolah rendah dan menengah bagi ahli Pusat Kegiatan Guru Kampung Pandan. Ini adalah kerana telah menyiapkan serta menghantar data inisiatif ICT dalam jangkamasa yang diperlukan.