Hotline TM Untuk School Broadband

Assalamualaikum / Salam 1Malaysia,

Untuk makluman semua sekolah yang telah bersetuju menerima perkhidmatan TM SCHOOL BROADBAND dan telah menandatangani Borang Permohonan ISP :

1. Jika berlaku sebarang gangguan terhadap perkhidmatan yang diberikan, sila dail 1060 untuk bantuan. Dapatkan no log aduan anda.
2. Perkhidmatan Content Filtering masih belum diaktifkan buat masa ini. Sila berhati-hati.
3. Makluman tentang ANTI VIRUS akan diberikan kemudian.

Sekian untuk makluman dan perhatian semua.

Terima kasih