Perlaksanaan Sistem i-NILAM secara online

Dimaklumkan kutipan data NILAM secara online boleh dilaksanakan oleh GPM, Guru Data, Guru Penyelaras NILAM dan Guru NILAM berkuatkuasa mulai 18-Feb-2010.

( http://btp.tarantula.my/system_i-nilam/ )

Tanggungjawab

  1. GPM - Mendaftar/mengemaskini maklumat pengguna peringkat sekolah dan memberi tahap capaian sistem kepada pengguna samada sebagai Guru Data, Guru Penyelaras NILAM atau Guru NILAM.
  2. Guru Data - Mendaftar/mengemaskini maklumat kelas dan murid
  3. Guru NILAM - Merekod/mengemaskini jumlah bacaan terkumpul setiap murid setakat 31-Dis-2009 dan jumlah bacaan bulanan murid setiap hujung bulan.
  4. Guru Penyelaras NILAM - Mengesahkan data NILAM sekolah yang direkodkan oleh Guru NILAM.

NOTA :

KEMUDAHAN MENGIMPORT MAKLUMAT MURID DARIPADA SISTEM SMM/HEM KEPADA SISTEM i-NILAM

Makluman kepada semua pengguna yang memegang fungsi sebagai Guru Data Sekolah.

Kini anda boleh melakukan proses import maklumat murid daripada Sistem Maklumat Murid (SMM/HEM) kepada Sistem i-NILAM secara kendiri dan online.

Sila bawa turun manual pengguna "Panduan mengimport maklumat murid daripada SMM/HEM ke i-NILAM" melalui skrin sistem i-NILAM.

Sekian, terima kasih.

Disediakan oleh: MFM