PENGISIAN DATA SPPICTS ( TERKINI )

Kutipan data bagi SPPICTS bil 1/2010 akan bermula pada 12 April hingga 9 Mei 2010. Untuk kutipan data SPPICTS bil 1/2010, jadual pengisian data telah diselaraskan oleh pihak Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia. Pihak sekolah di minta agar mematuhi jadual yang telah ditetapkan agar tidak berlaku kesesakan dalam talian. Sila rujuk paparan utama laman berkaitan untuk maklumat lanjut ( http://ssqs.moe.edu.my/ssqs/index.php ). Bagi Sekolah Ahli PKG Kg. Pandan boleh menghubungi pihak PKG jika terdapat sebarang pertanyaan. Pematuhan terhadap tarikh untuk memasukkan data adalah amat diharapkan.


Disediakan oleh: MFM