Projek Proof Of Concept (POC) Makmal Bahasa Bagi Program Memartabatkan Bahasa Malaysia Dan Memperkukuhkan Bahasa Inggeris

Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia telah dipertanggungjawabkan bagi melaksanakan Makmal Bahasa di bawah Program MBMMBI seperti mana yang telah diputuskan di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Induk MBMMBI Bil. 3/2009 yang telah dipengerusikan oleh Y.A.B Menteri Pelajaran pada 5 Oktober 2009.
Lanjutan dari itu, SK Taman Maluri telah terpilih dari kalangan Sekolah Ahli PKG Kg. Pandan untuk melaksanakan POC Makmal Bahasa ini. Satu taklimat telah diadakan di BTP Bukit Kiara dan suka dimaklumkan bahawa pada 30 Mac 2010, satu lawatan tapak akan diadakan di sekolah berkenaan. Lawatan ini akan di hadiri oleh pihak BTP, PKG dan Syarikat yang terlibat. Tempoh projek POC ini akan dilaksanakan ialah sepanjang bulan April 2010.

Disediakan oleh : MFM