Pengisian Data SPPICTS

Sistem Pemantauan Penggunaan ICT di Sekolah (SPPICTS) telah ditambah baik menjadikan pemantauan semakin menyeluruh. Beberapa dimensi baru telah dimasukkan ke dalam sistem pemantauan ini. Dimensi pemantauan kini meliputi:

1. Pusat Akses Sekolah

2. Makmal Komputer

3. Capaian Internet

4. Perisian Kursus Pendidikan

5. Peralatan PPSMI

6. Perkongsian Pintar

7. EduWebTV

8. ICT dalam Pengurusan dan Pentadbiran

Kutipan data penggunaan inisiatif ICT di sekolah akan dilaksanakan secara online sebanyak tiga (3) kali iaitu:

a. 21 Mac hingga 9 April 2010 ( Sila Ambil Perhatian )

b. 20 Jun hingga 9 Julai 2010

c. 19 September 8 Oktober 2010

Pihak sekolah haruslah melengkapkan data penggunaan ICT sekolah dalam SPPICTS sepenuhnya agar dapat dikemukakan kepada pihak Pengurusan Tertinggi Kementerian Pelajaran Malaysia berdasarkan masa yang telah ditetapkan.


Disediakan oleh : MFM