STATUS FROG VLE SEKOLAH AHLI TERKINI MINGGU KE 25

Tahniah diucapkan kerana pihak sekolah dengan hasil kerjasama guru dan murid dapat meningkatkan tahap pencapaian KPI pada minggu ke 25 (15 Jun 2017 hingga 21 Jun 2017). Berdasarkan rumusan diatas, pada minggu ini tiada sekolah yang tidak Log In. Ini merupakan satu perkembangan yang baik usahasama antara guru dan murid di setiap sekolah. Walaupun tidak semua sekolah mencapai KPI Target, namun dilihat terdapat peningkatan kadar Log In murid sekolah. Ini menunjukkan pihak sekolah telah berjaya membawa perubahan yang ketara melalui pengajaran dan pembelajaran melalui Frog VLE.