BENGKEL PENGAPLIKASIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN MELALUI PELANTAR MAYA (FROG-VLE) PERINGKAT PKG KG PANDAN SESI 2017

Bengkel ini telah dijalankan pada 25 Mei 2017. Seramai 39 buah sekolah dipanggil bagi menjadi peserta untuk sesi perbengkelan pada tahun ini. Objektifnya ialah untuk mendedahkan kaedah penggunaan  Frog VLE melalui pembelajaran dan pengajaran supaya lebih berkesan dan sekaligus boleh menaikkan tahap penggunaan di kalangan guru dan juga murid sekolah. Peserta juga mempelajari menggunakan aplikasi frog-snap melalui Yes Phone. Diharapkan peserta yang hadir dapat membantu pihak sekolah khasnya bagi meningkatkan lagi penggunaan Frog VLE di sekolah masing-masing.