KAJIAN RINTIS (PILOT STUDY) BAGI KAJIAN ASAS
KESEDARAN KESELAMATAN SIBER NEGARA

              Pada 14 Jun 2016 bertempat di Sekolah Kebangsaan Seri Bintang Selatan, pihak Bahagian Teknologi Pendidikan bersama pegawai dari Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri WP Kuala Lumpur telah ke sekolah tersebut. Ianya adalah bertujuan untuk menjalankan satu kajian rintis (pilot study) untuk mengenalpasti tahap pengetahuan murid berkaitan keselamatan siber.
            Seramai 10 orang murid dari Sekolah Kebangsaan Seri Bintang Utara dan juga 10 orang murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Bintang Selatan. Murid perlu menjawab soalan yang boleh dicapai melalui url yang disediakan oleh pihak tersebut.