BENGKEL SISTEM PENGURUSAN INISIATIF ICT SEKOLAH (ICTS) AUDIT DALAM KPM PERINGKAT WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR 2014

Berkaitan dengan surat panggilan diatas, adalah dengan ini telah disenaraikan 20 buah sekolah ahli terdiri dari sekolah menengah, sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan cina dan tamil untuk mengikuti bengkel yang akan diadakan pada ketetapan 10 April 2014 bertempat di PKG Bangsar. Surat panggilan boleh diperolehi dengan :

1- klik pada gambar diatas dan cetak.
2 -melalui e-mail sekolah (1email 1sekolah)
3 -melalui faksimili sekolah

Guru ICT diminta bersedia dengan perkara-perkara yang terdapat di dalam lampiran yang diberi.

Sekian terima kasih.