Perhatian kepada semua sekolah ahli PKG Kampung Pandan. Admin yang bertanggungjawab menguruskan Sistem Pengurusan Sekolah (SPS) diminta menyegerakan pengisian data maklumat yang berkaitan dengan 6 modul pengurusan. Pengisian dan selenggara data akan diberi tempoh sehingga 15 Februari 2014.

Terima kasih.