SMART SCHOOL QUALIFICATION STANDARD 2.0 2013

Tahniah kepada kesemua 47 buah sekolah ahli iaitu dari Sekolah Menengah, Sekolah Kebangsaan, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil kerana telah membuat penarafan sekolah masing-masing yang terdiri dari pentadbir, guru penyelaras media, guru-guru serta murid-murid.

Terima kasih juga kepada guru penyelaras ICT dan guru penyelaras bestari kerana memberi kerjasama yang amat padu demi memastikan pencapaian pengisian mencapai sasaran.

Terima kasih sekali lagi dari pihak kami Pusat Kegiatan Guru Kampung Pandan.