AUDIT PEMANTAUAN ISO 9001:2008

Pasukan Petugas Kualiti mengalu-alukan Juruaudit SIRIM ke Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur

untuk Audit Pemantauan ISO 9001:2008 pada 13 & 14 Feb 2012.Tujuan pemantauan adalah seperti berikut :
  1. Mengesahkan SPK organisasi dilaksana dan diselenggara secara berkesan menepati keperluan-keperluan yang ditetapkan oleh standard ISO 9001:2008.
  2. Menilai sekiranya terdapat perubahan kepada SPK dan kesannya.Membuat susulan ke atas keberkesanan tindakan pembetulan yang diambil ke atas penemuan-penemuan audit yang lepas.
Alhamdulillah, Pasukan Petugas Kualiti komited dalam menjayakan SPK berdasarkan dapatan audit berkenaan.