Kursus Penggunaan dan Pembudayaan ICT

Kursus ini telah dijalankan pada 23 Jun 2011 di Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Kuala Lumpur. Seramai 23 orang Pengetua dan Guru Besar telah menghadirinya.