PENGUMPULAN DATA SPPICTS BIL. 2/2010

Setinggi - tinggi tahniah dan terima kasih kepada semua Sekolah Ahli PKG kg. Pandan yang telah selesai 100 % mengisi data berkenaan. Tahniah kepada semua yang terlibat.

Analisa keseluruhan sekolah ahli PKG:
Jumlah Sekolah : 47
Jumlah Sekolah siap menjawab : 47
Peratus siap menjawab : 100%


Dikemaskini oleh MFM