BENGKEL PENYEDIAAN BAHAN CERDIKNET
Bermula 19 hingga 23 Julai 2010, satu bengkel telah dianjurkan oleh BTPNKL yang melibatkan semua PKG bagi menyelaras dan menghasilkan bahan untuk diterbitkan di dalam portal CerdikNet. Ahli kumpulan PKG Kg. Pandan terlibat untuk membangunkan bahan matapelajaran Geografi Menengah Rendah. Penghasilan bahan untuk Portal CerdikNet diharapkan akan dapat membantu guru-guru dan pelajar untuk mengunapakai bahan dalam proses pengajaran dan pembelajaran secara percuma khususnya bagi mereka yang berada di seluruh Kuala Lumpur


Disediakan oleh MFM