Taklimat Perubahan Standard MS ISO


Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Kuala Lumpur akan mengadakan Taklimat Perubahan Standard MS ISO daripada versi 9001:2000 kepada versi 9001:2008. Taklimat ini bertujuan memberi pengetahuan dan pemahaman kepada Ahli Pasukan Petugas Kualiti. Kepada pegawai - pegawai berkaitan, sila rujuk surat bernombor BTPN(KL)8800/1/3(102). Taklimat akan diadakan seperti ketetapan berikut :

Tarikh : 11 Mac 2010
Masa : 9.00 Pagi - 1.00 Petang
Tempat : Bilik Bunga Raya, BTPNKL


Disediakan Oleh : MFM