Program NILAM


Latar Belakang

Satu tamadun bangsa hanya dapat dibina melalui masyarakat yang mengamalkan budaya ilmu. Cara utama membina budaya ilmu adalah melalui amalan membaca sebagai budaya hidup.


Program NILAM

NILAM (Nadi Ilmu Amalan Membaca) merupakan penggabungan atau adunan semua aktiviti galakan membaca yang pernah dijalankan di sekolah dengan memberi pengiktirafan yang sesuai. Program ini merupakan satu pendekatan untuk mengatasi masalah yang menghalang penyuburan tabiat membaca di kalangan warga sekolah.


Matlamat

Membina tabiat membaca yang berkekalan di kalangan murid.


Pelaksanaan

Program NILAM mempunyai dua tahap iaitu:

Tahap I : Jauhari

Tahap II: Rakan Pembaca


Tahap JAUHARI

  • Membina kemahiran dan minat membaca sehingga menjadi satu tabiat.
  • Murid wajib mengikuti aktiviti galakan membaca di sekolah
  • Menggunakan kemudahan meminjam buku melalui Pusat Sumber Sekolah dan lain-lain sumber.
  • Mula dinilai dati Tahun 1 hingga Tahun 6 (Sekolah Rendah) dan dari Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5 (Sekolah Menengah).

Tahap RAKAN PEMBACA (RP)

  • Kebolehan murid membimbing dan menarik minat rakan lain supaya suka membaca.
  • Setelah membaca 100 naskah buku, murid layak memasuki Tahap Rakan Pembaca.
  • Murid dibimbing oleh guru secara kumpulan melalui bengkel dan tunjuk cara.
  • Buku yang dipinjam dari Pusat Sumber Sekolah atau dari sumber lain akan dipinjamkan kepada rakan, anggota keluarga, jiran dan lain-lain.
  • Markah akan diambil kira mengikut penglibatan aktiviti kekerapan, bilangan pinjaman, pendengar dan pembaca.

Contoh Aktiviti Rakan Pembaca (RP)

a. Bercerita

b. Membaca Bersama
c. Bicara Buku
d. Meminjam buku
e. Pidato
f. Ulasan buku
g. dan lain-lain


Sistem Ganjaran dan Pengiktirafan


Tahunan

Buku Rekod Kemajuan
♦ Kad Kumulatif


Keseluruhan

Selepas 6 tahun di sekolah rendah dan 5 tahun di sekolah menengah.

♦ Sijil Berhenti Sekolah

♦ Surat Akuan Sekolah

Dipetik dari blog Unit Perkhidmatan Sumber Pendidikan BTPNKL


Disediakan oleh : MFM