Laporan Penggantian Peralatan ICT Sekolah

Terdapat tiga buah sekolah ahli PKG Kg. Pandan yang telah terlibat di dalam Projek Penggantian Peralatan ICT Makmal Komputer Sekolah. Sekolah yang terlibat ialah:

1. SK Tun Hussein Onn
2. SK Puteri Pandan 1
3. SJKT Kg. Pandan

Projek dibawah Kementerian Pelajaran Malaysia ini telah dijalankan pada tahun lepas dan telah selesai sepenuhnya, yang mana Syarikat My-Partners Sdn Bhd telah diberi tanggungjawab untuk membekalkan dan mengkonfigurasi semua peralatan ICT yang dibekalkan mengikut standard gred makmal komputer tersebut. Antaranya peralatan yang telah dibekalkan seperti set lengkap komputer peribadi, pelayan serta peralatan ICT lain mengikut spesifikasi yang diberikan. Pihak pembekal juga perlu menyediakan salinan Sijil Akuan Penerimaan (SAP) dan Sijil Pemasangan dan Pengujian (SPP) serta Daftar Harta Modal (DHM) setelah projek tersebut selesai sepenuhnya untuk disahkan dan di simpan oleh pihak sekolah. Pihak BTPN Kuala Lumpur khususnya PKG Kg Pandan ditugaskan untuk membuat penilaian ke atas pembekal yang mana, penilaian tersebut meliputi aspek-aspek seperti:

1. Ketepatan Masa
2. Pematuhan Spesifikasi
3. Perkhidmatan Susulan
4. Kualiti Perkhidmatan
5. Kuantiti Bekalan
6. Penampilan Pegawai

Dari pemantauan dan penilaian yang telah dibuat, didapati pihak pembekal telah menjalankan tugas mereka mengikut prosedur yang telah diberikan. Disertakan beberapa gambar projek pembekalan peralatan ICT sekolah ahli PKG Kg Pandan.

SK Tun Hussein Onn


SK Puteri Pandan 1

SJKT Kg. Pandan


Disediakan oleh ;
MSY