Selamat Datang

Selamat Datang ke laman blog Pusat Kegiatan Guru Kampung Pandan. Teknologi Untuk Pendidikan Bestari.

Fungsi PKG;

1. Membantu meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru-guru dalam teknopen.

2. Sebagai pusat penghasilan bahan-bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang dibina secara kreatif dan inovatif.

3. Mengumpul dan menyebar maklumat pendidikan terkini kepada guru-guru dan masyarakat setempat.

4. Mewujudkan situasi perkongsian bagi meningkatkan idea, pengetahuan dan kepakaran di kalangan guru- guru dalam penggunaan teknopen.

5. Memupuk budaya permuafakatan di kalangan guru-guru setempat melalui semangat berpasukan.

6. Membantu meningkatkan engurusan Pusat Sumber Sekolah (PSS).

7. Membantu meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru-guru dalam teknologi maklumat.